زمـــزمـــه
5
این خانه پنج ساله شده ... یعنی من پنج سال پیرتر شده ام ...
+ نوشته ی زمــزمــه در یکشنبه 15 تیر1393 ساعت0:43 |
دلم تنگ شده

                برای اینجا ...

+ نوشته ی زمــزمــه در جمعه 11 مرداد1392 ساعت23:5 |
4 سالگی
 

ناگهان

          چه زود دیر می شود ...

+ نوشته ی زمــزمــه در شنبه 15 تیر1392 ساعت1:27 |
زمستـان نیـز رفـت ...
 

عیـــد همگــــــی مبــــــارک!

 

+ سال سالک دو فصل دارد و بس

   یا بهـــــار است، یا امیـــد بهــــــار

 

+ نوشته ی زمــزمــه در سه شنبه 1 فروردین1391 ساعت1:13 |
 

دور باش، اما نزدیک

من از نزدیک بودن های دور می ترسم!

                                                              دکتر شریعتی

 

+ پاییز به پایان رسید

   و سکوت ادامه دارد ...

+ نوشته ی زمــزمــه در چهارشنبه 7 دی1390 ساعت1:9 |
ریشه
 

درخت ها به من آموختند که فاصله ای

میان عشق زمینی و آسمــانی نیست

                                                                فاضل نظری

+ نوشته ی زمــزمــه در چهارشنبه 18 آبان1390 ساعت19:44 |
 

۲ سال گذشت ...

+ نوشته ی زمــزمــه در چهارشنبه 15 تیر1390 ساعت14:38 |
 

بهار، بهانه بود ...

+ نوشته ی زمــزمــه در سه شنبه 31 خرداد1390 ساعت23:29 |
 

زندگی همین است دیگر

علف، آینه دار آرایش کمرنگ شبنم است ...

 

                                                سید علی صالحی

+ نوشته ی زمــزمــه در یکشنبه 29 خرداد1390 ساعت16:30 |
خیلی دور، خیلی نزدیک
 

برای من از دور، دست تکان مده

من تو را همین نزدیکی ها گم کرده ام!

 

پ.ن: از (؟)

+ نوشته ی زمــزمــه در شنبه 31 اردیبهشت1390 ساعت10:50 |